Nadar entre dúas augas Manterse firme nas propias convicciónsAdoptar posicións ambiguasPasar o ecuador un barco
Expresións de Auga
Levar a auga ao seu muíño Emparellar dúas cousas de modo correctoSolucionar un problemaDirixir algo no seu propio interese
Coma o peixe na auga Manter unha actitude reservadaEncaixar unha peza na outraEncontrarse cómodo
Afogar nun vaso de auga Alardear, presumirAlegrarse de modo infundadoAlarmarse en exceso
Cal é o significado correcto?
Levar a auga ao seu muíño Emparellar dúas cousas de modo correctoSolucionar un problemaDirixir algo no seu propio interese
Afogar nun vaso de auga Alardear, presumirAlegrarse de modo infundadoAlarmarse en exceso
2.EndFragment
1.EndFragment
Coma o peixe na auga Manter unha actitude reservadaEncaixar unha peza na outraEncontrarse cómodo
4.EndFragment
3.EndFragment
Nadar entre dúas augas Manterse firme nas propias convicciónsAdoptar posicións ambiguasPasar o ecuador un barco