Problema Nº 2
Nunha xerra de 1 litro de capacidade chea ata o seu bordo, flota un gran cubo de xeo de 110 gramos de peso. Canta auga se derramará cando o xeo se funda por completo?
Principio de Arquímedes: "Todo corpo somerxido nun líquido recibe un pulo, de abaixo cara a arriba, igual ao peso do líquido desaloxado". Ou o que é o mesmo: O peso do volume de auga que ocupa o anaco de xeo mergullado ten que ser igual aos 110 gramos que pesa o xeo.
Los 110 gramos que pesa o xeo transfórmase en 110 gramos de auga ao derreterse
Peso da auga que desaloxa o xeo =110 g Peso da auga ao derreter o xeo =110 g
Non se derrama nin unha gota de auga.
Solución:
En una jarra de 1 litro de capacidad llena hasta su borde, flota un gran cubo de hielo de 110 gramos de peso. ¿Cuánta agua se derramará cuando el hielo se funda por completo?