Problema Nº 3
Dixéronnos que meteramos nun acuario catro litros de auga dun gran bidón de auga preparada e que é moi importante que engadamos exactamente esa cantidade. Pero só dispoñemos de dous recipientes de 3 e 5 litros de capacidade máxima. Como faremos para cumprir coa nosa encarga?
1.º Enchemos o bidón de 5 litros.
1.º Enchemos o bidón de 5 litros. 2.º Co bidón de 5 litros, enchemos o de 3 litros.
1.º Enchemos o bidón de 5 litros. 2.º Co bidón de 5 litros, enchemos o de 3 litros. 3.º Os 2 litros que quedan no bidón de 5 vertémolos no acuario.
1.º Enchemos o bidón de 5 litros. 2.º Co bidón de 5 litros, enchemos o de 3 litros. 3.º Os 2 litros que quedan no bidón de 5 vertémolos no acuario. 4.º Volvemos encher o bidón de 5 litros.
1.º Enchemos o bidón de 5 litros. 2.º Co bidón de 5 litros, enchemos o de 3 litros. 3.º Os 2 litros que quedan no bidón de 5 vertémolos no acuario. 4.º Volvemos encher o bidón de 5 litros. 5.º Co bidón de 5 litros, enchemos o de 3 litros.
1.º Enchemos o bidón de 5 litros. 2.º Co bidón de 5 litros, enchemos o de 3 litros. 3.º Os 2 litros que quedan no bidón de 5 vertémolos no acuario. 4.º Volvemos encher o bidón de 5 litros. 5.º Co bidón de 5 litros, enchemos o de 3 litros. 6.º Os dous litros que quedan no bidón de 5 litros volvémolos verter no acuario.
1.º Enchemos o bidón de 5 litros. 2.º Co bidón de 5 litros, enchemos o de 3 litros. 3.º Os 2 litros que quedan no bidón de 5 vertémolos no acuario. 4.º Volvemos encher o bidón de 5 litros. 5.º Co bidón de 5 litros, enchemos o de 3 litros. 6.º Os dous litros que quedan no bidón de 5 litros volvémolos verter no acuario. 7.º O acuario ten 4 litros.