Nun individuo adulto, o número de capilares que regan os diferentes órganos pode alcanzar os: 10.0001.000.00010.000.000.000
Algunhas cifras do sistema capilar sanguíneo
Por último, xa con todos os datos deste magnífico río sanguíneo, ¿cal cres que é o caudal do sangue nos capilares?  4,5 litros por minuto, o mesmo ca na aorta450 litros por minuto4500 litros por minuto
Os capilares son finos condutos que levan e recollen o sangue.  ¿Sabes cal é a súa lonxitude total?100 metros1 kilómetros100.000 kilómetros
A velocidade de circulación do sangue na arteria aorta, que sae do corazón, é de 24 centímetros por segundo. Adiviña a velocidade de fluxo nos capilares: 2,2 cm por minuto, 800 veces máis lento ca na aorta24 cm por segundo, o mesmo ca na aortaEndFragmentEndFragment2,4 m por segundo
¿cal é a resposta correcta?
Por último, xa con todos os datos deste magnífico río sanguíneo, ¿cal cres que é o caudal do sangue nos capilares?  4,5 litros por minuto, o mesmo ca na aorta450 litros por minuto4500 litros por minuto
A velocidade de circulación do sangue na arteria aorta, que sae do corazón, é de 24 centímetros por segundo. Adiviña a velocidade de fluxo nos capilares: 2,2 cm por minuto, 800 veces máis lento ca na aorta24 cm por segundo, o mesmo ca na aortaEndFragmentEndFragment2,4 m por segundo
2.EndFragment
1.EndFragment
Os capilares son finos condutos que levan e recollen o sangue.  ¿Sabes cal é a súa lonxitude total?100 metros1 kilómetros100.000 kilómetros
4.EndFragment
3.EndFragment
Nun individuo adulto, o número de capilares que regan os diferentes órganos pode alcanzar os: 10.0001.000.00010.000.000.000