Os riles eliminan o 60% da augaa que expulsamos do noso corpo por medio da urina.
 60%
Coa transpiración, a través da pel, perdemos o 24 % da auga que eliminamos do noso corpo.
4%
O intestino groso, por medio das feces, é o responsable de eliminar un 4 % da auga que perdemos do noso corpo.
12%
Por medio da boca e o nariz, cando respiramos perdemos un 12 %.
24%
Identifica as vías de perda de auga nun adulto